ผู้เล่นเกมชื่นชอบเกม World of Warcraft จะใช้คำหลัก เพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของเกม ไม่จำเป็นต้องสร้างหลายชื่อ เพียงแต่สร้างชื่อบทความเท่านั้น ยกเว้นชื่อเรื่อง

ผู้เล่นเกม World of Warcraft จะใช้คำหลักสล็อตเว็บตรง เพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของเกม